ماجرا هنوز تمام نشده

ماجرا هنوز تمام نشده

نظر کاربران
امتیاز به کتاب
۶۵,۰۰۰ تومان
جیبی
۱۶۸
۲
1401
۹۷۸۶۰۰۰۳۲۷۶۵۱

معرفی کتاب ماجرا هنوز تمام نشده (جلد سیزدهم)

پانزده جلد کتاب در مجموعه «سرگذشت استعمار» از قلب تاریخ جهان که به قول مقام معظم رهبری، یکی از همین نویسندگان خودمان‌ (مهدی میرکیایی) نگاشته‌ است.جلد سیزدهم با اسم «ماجرا هنوز تمام نشده» از پادشاهان دست نشانده‌ای نوشته است که انگلیس حکومت موروثی آنان را در عراق و سوریه تضمین می‌کرد مثلا از نام آشنای یکی از آنان می‌خوانیم: «انگلیسی‌ها به شریف مکه قول داده بودند اگر علیه عثمانی قیام کند، پس از جنگ، حکومت کشورهای عربی را به پسران او خواهند سپرد. آن‌ها یکی از پسرهای شریف مکه را که فیصل نام داشت، برای حکومت در سوریه در نظر گرفتند و پسر دیگرش به نام “عبدالله” را برای عراق. اما... .» مردی که در ایستگاه قطاری در فلسطین روی بار و بنه‌اش نشسته بود و انتظار می‌کشید زمانی پادشاه سوریه بود. او منتظر ماموری انگلیسی بود تا او را برای رسیدن به تاج و تخت تازه آماده کند. این پادشاه آواره فیصل نام داشت. انگلیسی‌ها به شریف مکه قول داده بودند اگر علیه عثمانی قیام کند، پس از جنگ، حکومت کشورهای عربی را به پسران او خواهند سپرد. آن‌ها یکی از پسرهای شریف مکه را که فیصل نام داشت، برای حکومت در سوریه در نظر گرفتند و پسر دیگرش به نام عبدالله را برای عراق. اما پس از مدتی مجبور شدند فیصل را از سوریه بیرون بیاورند تا تاج پادشاهی عراق را بر سرش بگذارند... .

کتب دیگر مهدی میرکیایی
کتب دیگر انتشارات سوره مهر
کتب مرتبط
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید