پیگیری سفارش

جهت پیگیری سفارشات میتوانید به یکی از طریق های زیر عمل کنید:

  1. تماس با شماره 02533551818 داخلی 2 (سایت و فروش پستی)
  2. تماس با شماره 09919230840 از طریق تماس یا پیام رسان ایتا

ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید