قاتل مودب
نظر کاربران
امتیاز به کتاب
۸۰,۰۰۰ تومان
رقعی
۳۲۰
۱۴۰۸۱
1401
۹۷۸۶۲۲۲۸۵۱۲۶۲
خرید نسخه چاپی
نسخه الکترونیک
نسخه صوتی

خاطراتی صریح از حزب بعث صدام و سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم عراق
کتاب «قاتل مودب» خاطراتی صریح از حزب بعث به روایت صلاح عمرالعلی از اعضای فعال حزب بعث عراق که توانست در رده‌های مختلف حزبی رشد کند و به مسئولیت‌های بالای حزبی دست یابد. صلاح عمرالعلی در سال 2003 مهمان سلسله برنامه‌های چالشی «شاهد یک دوران» بود و خاطرات خود را از دوران فعالیت در حزب بعث و سپس مناصب حکومتی و درنهایت، جدا شدن از رژیم بعث بیان کرد. کتاب «قاتل مودب» ترجمۀ خاطرات او در آن سلسله برنامۀ چالشی است.


گزیده متن از کتاب «قاتل مودب»
شاخه منطقه ای حزب فراملی بعث در عراق بود که در 1951 به رهبری فواد الرکابی بنیان نهاده شد و از سال 1986 با انشعاب از هم تایان سوری خود به سازمان مستقلی با نام حزب بعث تبدیل شد. این حزب تا سال 1966 زیر مجموعه حزب بعث اصلی بود که دفتر مرکزی آن در دمشق قرار داشت وحکومت سوریه را نیز در اختیار خود گرفته بود . در این سال انشعابی در این حزب رخ داد و شاخه های عراقی و سوری آن از یکدیگر جدا شدند و هر یک خود را وارث حقیقی ایدئولوژی بعثی دانسته و دیگری را به انحراف متهم کردند . از آن پس هر دو حزب با نام دقیقا مشابه به فعالیت خود ادامه داد و شعبه های هوادار خود را درکشورهای عربی دیگر سازماندهی کردند.با تمام اینها دشمنی آنها در حدی بود که حکومت بعثی سوریه تنها حکومتی بود که در جنگ ایران و عراق به طور رسمی جانب ایران را گرفت به این دلیل که با حزب بعث عراق دشمنی داشت . شاخه عراقی حزب بعث در سال 1968 با کودتایی به قدرت رسیده و از فوریه این سال پسوند عراق را از نام خود حذف کرده و اسمی دقیقا مشابه اسم حزب اصلی بعث یعنی حزب بعث سوسیالیستی برای خود برگزید .این حزب تا سال 2003 قدرت را در کشور عراق در اختیار داشت و در این سال با جمله ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از قدرت ساقط شد .

برای تهیه کتاب «قاتل مودب» و سایر کتاب‌های نویسنده کلیک کنید.

کتب دیگر وحید خضاب
کتب دیگر انتشارات شهید کاظمی
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید