تاریخ شفاهی ماجرای علامه و انقلاب 2

تاریخ شفاهی ماجرای علامه و انقلاب 2

نظر کاربران
امتیاز به کتاب
۱۵۰,۰۰۰ تومان
رقعی
۳۲۰
۱
1402
۹۷۸۶۲۲۲۸۵۲۲۳۸

معرفی کتاب جلد دوم کتاب تاریخ شفاهی ماجرای علامه و انقلاب

آنچه در جلد دوم کتاب تاریخ شفاهی ماجرای علامه و انقلاب: تقابل یا حمایت؟ پیش‌رو دارید، بخشی از گفتگوهایی با شاگردان و اعضای خانوادۀ علامه است که در هر یک، به تناسب شخصی که با او گفتگو شده، درباره یک یا چند مورد از ادعاهای دکتر کدیور و مشی علامه طباطبائی در آن موضوع سخن به میان آمده است. در ابتدای هر گفتگو، توضیحی درباره آن ذکر شده است. جلد دوم کتاب تاریخ شفاهی ماجرای علامه و انقلاب: تقابل یا حمایت؟ ، نوشته رضا اکبری آهنگر و وحید خضاب است و در انتشارات شهید کاظمی به چاپ رسیده است.
به گفته نویسنده هدف از تالیف کتاب تاریخ شفاهی ماجرای علامه و انقلاب: تقابل یا حمایت؟ چنین است: اولین بار که موضوع نگاه واقعی علامه درباره انقلاب برایمان مطرح شد، سال 1394 بود. از شخصی، جمله منتسب به علامه را شنیدیم که «این انقلاب یک شهید داشت و آن هم اسلام بود». اولا برای اینکه خودمان حقیقت را در یابیم، و ثانیا برای آنکه آنچه یافته‌ایم را به دیگران نشان دهیم، وارد تحقیق دربارۀ این رابطه شدیم. در مسیر تحقیق، با برخی شاگردان و اعضای خانوادۀ علامه به گفتگو نشستیم و برخی از این گفتگوها نیز در رسانه‌ها منتشر شد.

گزیده کتاب تاریخ شفاهی ماجرای علامه و انقلاب

 خاندان آقای قاضی طباطبائی در تبریز از خاندان ممتاز علمای برجسته کشور بودند که تقریباً در جای دیگر نظیر اینها وجود ندارد. مرحوم علامه و مرحوم پدر من در چنین خاندانی تولد یافتند. پدر من آقا سید حسین قاضی از علمای قم بود. پدربزرگم هم آقا سید احمد قاضی که از عرفا و اجله آذربایجان بود. مرحوم سید علی آقای قاضی، عموی پدر من بودند. شاید بشود گفت که علامه و پدر من، حتی از طفولیت و نوجوانی با هم بزرگ شدند. البته پدر من، از مرحوم علامه چند سال بزرگتر بود. پدرم 1317 بود و مرحوم علامه 1321 قمری. تقریبا از اول عمر با هم بودند تا آخر. در دوران طلبگی، مرحوم علامه طباطبائی از شاگردان آقا سید احمد قاضی بودند که آقا سید احمد جدّ من بود و برادر سید علی آقای قاضی. بعد هم وارد مدرسه طالبیه تبریز شدند. 

 

کتب دیگر وحید خضاب
کتب دیگر انتشارات شهید کاظمی
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید