پرواز پای دماوند
نظر کاربران
امتیاز به کتاب
ناموجود
رقعی
۱۸۴
۱۳۱۱۵
1401
۹۷۸۶۲۲۲۸۵۱۰۳۳
نسخه چاپی
نسخه الکترونیک
نسخه صوتی

تاریخ شفاهی زندگی شهید دانشمند؛ دکتر محسن فخری‌زاده
شهید محسن فخری‌زاده مهابادی متولد ۱فروردین۱۳۴۰ است. ایشان در ۷آذر۱۳۹۹ که ریاست سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی را بر عهده داشتند، به دست عومل تروریستی، ترور و در پی شدت جراحات در بیمارستان به شهادت رسیدند. این اثر روایتی از زندگی این شهید عزیز است.


بخشی از کتاب پرواز پای دماوند
صدای اذان حاج‌حسن بلند شد. از اینکه خدا یک پسر تپل و لپ‌گلی بهشان عنایت کرده بود، سجدهٔ شکری گزارد. ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۰، زمانی که تازه درست یک ماه از فوت مرجع عالی‌قدر جهان شیعه، حاج‌آقا حسین بروجردی گذشته بود، محسن به دنیا آمد. فردای آن روز محسن را پیش حاج‌آقا غضنفری، امام جماعت محل بردند تا اذان در گوشش بگوید. چون سید بود و نفسشان حق بود، احترام خاصی در محل داشتند. اسم بچه را هم محسن گذاشتند. بروبیایی بود خانهٔ حاج‌حسن. اختر خانم هم از اینکه خدا چنین نعمتی در دامنش گذاشته بود، مسرور بود. ساعت‌ها که نگاه به این غنچه می‌انداخت گل از گلش می‌شکفت. مهابادی‌ها و زواره‌ای‌ها راه‌به‌راه یا می‌آمدند منزل به اختر خانم تبریک می‌گفتند، یا در محل و مسجد به حاج‌حسن قدم نورسیده را تبریک می‌گفتند.

برای تهیه کتاب پرواز پای دماوند و سایر آثار نویسنده، کلیک کنید.

بی‌نام
جستار هایی کوتاه و پراکنده از زندگی دانشمند گمنام زمانه ما. امیدوارم سرآغازی باشد برای روایت های جامع تر و زیباتر. پیشنهاد مطالعه برای آنانکه به سرگذشت دانشمندان علاقمندند و به حیات عالمانه می اندیشند...
بی‌نام
عالی عالی
کتب دیگر محمدحسین علیجان زاده روشن
کتب دیگر انتشارات شهید کاظمی
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید