کار فرهنگی باید جریان ساز باشد

کار فرهنگی باید جریان ساز باشد

نظر کاربران
امتیاز به کتاب
۱۹۵,۰۰۰ تومان
رقعی
۲۹۶
۵
1403
۹۷۸۶۰۰۸۸۵۷۱۸۱

مجموعۀ آموزش‌های تخصصی درمورد تبلیغ دینی و جریان‌سازی فرهنگی
کتاب کار فرهنگی باید جریان‌ساز باشد، نوشتۀ محمدباقر نادم، دربارۀ مجموعۀ آموزش‌های تخصصی درمورد تبلیغ دینی و جریان‌سازی فرهنگی است. نویسنده با استفاده از تجربۀ سال‌ها تبلیغ دینی و آموخته‌های دورۀ تخصصی تبلیغ و درنهایت تأمل و نظام‌دهی به آن‌ها، به ارائۀ مباحث موردنیاز پیرامون جریان‌سازی فرهنگی، راهبردها و روش‌های پایداری فعالیت‌های فرهنگی-‌تبلیغی در این اثر نموده است. در حوزۀ تبلیغ و ترویج دین، کتب و مقالات و تجربیات مختلف و بسیاری موجود است؛ اما بیشتر ناظر به اصل مسئلۀ تبلیغ، روش‌ها و آداب، یا حتی محتوای دسته‌بندی‌شدۀ مباحث تبلیغی است. نگارنده در جست‌وجوی خود در منابع و مراکز عرضه، اساساً دربارۀ «جریان‌سازی تبلیغ دینی» مجموعه‌ای نیافت. ازاین‌رو، بر آن شد تا با استفاده از تجربۀ سال‌های تبلیغ دینی و آموخته‌های دورۀ تخصصی تبلیغ و سپس تأمل و نظام‌دهی آن‌ها، مباحث موردنیازی را در این حوزه ارائه نماید.


گزیدۀ کتاب کار فرهنگی باید جرسان ساز باشد
اصولاً یکی از مهم‌ترین خصوصیت‌های قرآن کریم، حضور در همۀ اعصار و زمان‌هاست؛ کتابی که هیچ‌گاه نه کهنه شده است و نه اسیر زمان. مهم‌ترین شاخصه در جریان‌سازی که اساساً هدف اصلی جریان فرهنگی است، حضور در زمان‌های متفاوت و تداوم آن است. هر فعالیت فرهنگی برای بقا و دوام باید خود را در همۀ زمان‌ها عرضه کند و منحصر به فرصت خاصی نباشد. تناسب با مخاطب، تنوع محتوا و روش و بلاغت، هنگامی تبدیل به جریانی فرهنگی می‌شود که تداوم داشته باشد. دوام کار فرهنگی بزرگ‌ترین عامل تضمین‌کنندۀ تأثیر و ماندگاری پیام است. اگر قرار است همچون رودخانه، همۀ آنچه را که در مسیر است همراه کنیم، باید خروشان باشیم و بی‌امان. رودخانه‌ای که فصلی است، آبرفت‌ها را در نیمۀ راه رها می‌کند؛ یعنی وقتی جریان دارد، مؤثر است و وقتی از جریان می‌افتد، دیگر مرداب است نه رودخانه.


برای تهیه کتاب کار فرهنگی باید جریان ساز باشد و سایر آثار نویسنده، کلیک کنید.

کتب دیگر محمدباقر نادم
کتب دیگر انتشارات شهید کاظمی
کتب مرتبط
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید