گفتمان عدالت
نظر کاربران
امتیاز به کتاب
۶۰,۰۰۰ تومان
رقعی
۲۰۴
۱
1401
۹۷۸۶۲۲۶۲۷۰۲۲۹

معرفی:

کتاب گفتمان عدالت گزینشی از گفتارهای استاد سید محمدمهدی میرباقری در حوزه مبانی و چارچوب های نظری و عملی عدالت است.

کتب دیگر سید محمد مهدی میر باقری
کتب دیگر انتشارات تمدن نوین
کتب مرتبط
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید