با شکر شکرت شیرین می شود کامم

با شکر شکرت شیرین می شود کامم

نظر کاربران
امتیاز به کتاب
۸۷,۰۰۰ تومان
رقعی
۲۳۲
۱
1403
۹۷۸۶۰۰۸۰۳۱۵۵۰

معرفی کتاب با شکر شکرت شیرین می شود کامم:

کتاب طعم شیرین خدا 5: با شکر شکرت شیرین می شود کامم؛ بنده شاکر خدا باشیم، در ادامه 4 جلد دیگر از مجموعه «طعم شیرین خدا»، با موضوع شکر گزاری فراهم شده است.جلد چهارم از مجموعه کتاب طعم شیرین خدا، با شکر شکرت شیرین می شود کامم؛ بنده شاکر خدا باشیم نام دادر و به قلم محسن عباسی ولدی و با زبان عامیانه و صمیمی نوشته شده است و در انتشارات آیین فطرت به چاپ رسیده است.این کتاب به اهمیت شکر گزاری پرداخته است، و بیان می کند که برای شکر گزاری باید نعمت های الهی را یاد آور شد. در این کتاب راه های یادآوری همیشگی نعمت های خدا هم بیان شده است. با این کتاب از مجموعه «طعم شیرین خدا» می توانیم بنده شاکر خدا باشیم.

کتب دیگر محسن عباسی ولدی
کتب دیگر انتشارات آیین فطرت
کتب مرتبط
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید