یهودستیزی
نظر کاربران
امتیاز به کتاب
ناموجود
رقعی
۳۱۶
۲
1400
۹۷۸۶۰۰۸۸۵۷۰۹۹

یهودیت، صهیونیسم و هولوکاست
کتاب یهودستیزی، نوشتۀ علیرضا سلطانشاهی دربارۀ یهودیت، صهیونیسم، و هولوکاست است. «یهود» واژه‌ای چندبُعدی و گاهی مبهم به نظر می‌رسد؛ و وقتی در کنار مفهومی همچون صهیونیسم قرار می‌گیرد دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی نیز می‌شود. ازاین‌رو در کاربرد مفهوم یهود باید به تنوع و پیچیدگی خاستگاه مفهومی آن توجه شود. یکی از مواجهه‌ها با واژۀ «یهود» در قالب واژۀ «یهودستیزی» دنبال می‌شود. البته این مواجهه نه به‌معنای ستیز با یک دین الهی، بلکه ستیز با یک نژاد یا قومیت است که انگیزه‌ها و عملکرد دنیاطلبانۀ آن موجب مخالفت سایر ادیان با او شده است. این کتاب موضوع «یهودستیزی» را در ابعاد اعتقادی، رفتاری و سیاسی بررسی کرده و باتوجه‌به اهمیت و جایگاه بحث «هولوکاست»، در پایان کتاب، بخش مستقلی را به آن اختصاص داده است.


گزیدۀ متن کتاب یهودستیزی
یهودستیزی واقعیتی انکارناپذیر است. در عین اینکه تاکنون هیچ مستمسکی بهتر از آن برای صهیونیسم یافت نشده است، یهودستیزی واقعیت دارد؛ ولی بدون دلیل نیست و دلایل آن به باورهای یهودیت و به رفتار آنان بازمی‌گردد و اگر کسان دیگری غیر از یهودیان نیز دارای این باورها بودند یا رفتاری همگون با یهودیان داشتند، دشمنی و ستیز دیگران را به خود جلب می‌‎کردند. علت دیگر بر تداوم یهودستیزی خواست صهیونیست‌ها است. آنان برای عملی کردن ایدۀ جنبش ‌ملی خود نیاز به مظلوم‌نمایی دارند تا از این طریق حضور نامشروع خود در فلسطین را مشروع جلوه دهند و جهانیان را بفریبند؛ و چه دستاویزی بهتر از آنکه دیگران را متهم به دشمنی ذاتی با یهود کنند؟ به همین دلیل، افسانۀ قتل‌عام یهود یا واقعۀ هولوکاست باید به‌عنوان یکی از مظاهر مظلومیت یهودیان همواره در قالب و زمان‌های مختلف به رخ جهانیان کشیده شود.

برای تهیه کتاب یهودستیزی و سایر آثار نویسنده، کلیک کنید.

کتب دیگر انتشارات شهید کاظمی
کتب مرتبط
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید