رساله نماز و روزه

رساله نماز و روزه

نظر کاربران
امتیاز به کتاب
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰
۵
1402
۹۷۸۶۲۲۷۴۹۱۳۲۶

معرفی:

کتاب رساله نماز و روزه؛ مطابق با فتاوای مرجع عالی‌ قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) نوشتهٔ حضرت آیت‌الله سید‌علی خامنه‌ای است و انتشارات انقلاب اسلامی آن را منتشر کرده است.رساله‌ نماز و روزه مشتمل بر آخرین فتاوای مرجع عالی‌‌قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی) در سه باب فقهی نماز، روزه و اعتکاف گردآوری شده است. این رساله عملیه که شامل ۱۰۰۸ مسئلهٔ شرعی است، انعکاس دهنده‌ٔ جدیدترین و آخرین فتاوای رهبر معظّم انقلاب اسلامی (مدّظلّه‌العالی) در سه باب مهمّ فقهی نماز، روزه و اعتکاف است.یکی از مهم‌ترین ویژگی ها و تمایزات این اثر، شیوایی و ساده‌نویسی مسائل آن است؛ به گونه‌ای که فهم مطالب آن برای عموم مخاطبین امکان‌پذیر شده است. همچنین برای تسهیل در فهم مسائل دشوار، برخی کلمات و عبارات فقهی نیز در پاورقی توضیح داده شده است.در همین راستا در انتهای کتاب نیز فصل مستقلی جهت توضیح و تبیین برخی اصطلاحات فقهی آورده شده که خواننده را برای فهم بیشتر و راحت‌تر مسائل شرعی کمک می‌کند. همچنین در بیان برخی مسائل شرعی مانند حدّ ترخّص و مسافت شرعی که برای توضیح آن‌ها در بیشتر رساله‌های عملیه از اصطلاحات و مقادیر قدیمی همچون فرسخ استفاده می‌شود، با تحقیقی بدیع و دقیق مقیاس متناظر آن اصطلاحات با متر و کیلومتر مشخّص شده است. شایان ذکر است که معظّمٌ‌له این رساله را مورد تأیید و عمل به آن را مُجزی اعلام کرده‌اند.

گزیده کتاب:

چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است مسئله ۲۶۴: هنگام ســجده پیشانی باید روی چیزی قرار گیرد که سجده بر آن صحیح است.

مسئله ۲۶۵: در ســجده‌ی نماز باید پیشــانی بــر زمنی یا گیاهان غیــر خوراکی و پوشیدنی که از زمین می‌روید گذاشته شود، مانند سنگ، خاک، چوب، برگ درختان و مانند آن و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشیدنی هرچند از زمین بروید مانند گندم و پنبه و چیزهای معدنی که از جنس زمین محسوب نمی‌شود مانند فلزات و شیشه و مانند آن صحیح نیست.

ُ

 

کتب دیگر امام خامنه ای
کتب دیگر انتشارات انقلاب اسلامی
کتب مرتبط
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید