من از گاوی که لگد می زند می ترسم

من از گاوی که لگد می زند می ترسم

نظر کاربران
امتیاز به کتاب
۱۰,۰۰۰ تومان
۷۱
۱
1399
۹۷۸۶۲۲۷۱۷۷۲۲۰

هویت انسان ایرانی
کتاب من از گاوی که لگد می‌زند می‌ترسم، نوشتۀ حامد اشتری، دربارۀ هویت انسان ایرانی است. داستان‌ دارای ارتباط مضمونی با یکدیگر است و در قالبی دراماتیک، هویت انسان ایرانی را مورد ژرف‌نگری قرار می‌دهد. آدم‌های این مجموعه‌داستان گاهی می‌دوند، گاهی کار می‌کنند و عرق می‌ریزند، گاهی در راه آرمان خود لگد می‌خورند و گاه می‌میرند. عده‌ای در دنیای این کتاب خود را گم کرده‌اند و دیگرانی هم به‌دنبال «اصل» خود می‌گردند. این مجموعه‌داستان، در عین قصه‌گویی، پر از نماد و نشانه است و می‌کوشد در ورای هر ماجرا نیشتری هم به اطوار دنیای مدرن و آدابش بزند. ازجمله آثار نویسنده می‌توان به قربانی طهران اشاره کرد.


گزیدۀ متن کتاب من از گاوی که لگد می‌زند می‌ترسم 
برای چندمین بار عرض اتاق را قدم زد. شاید محیط گرفتۀ آنجا باعث می‌شد چیزی یادش نیاید. با خودش فکر کرد: چرا این اتاق پنجره ندارد؟ اگر پنجره بود می‌توانست درش را باز کند و کمی هوای تازه تنفس کند و تنفس هوای تازه حتماً کمکش می‌کرد تا همه‌چیز را بهتر به یاد بیاورد. شاید هم سیگاری می‌گیراند و بین هر پُک تا پک بعدی کل پروندۀ سال‌های مختلف عمرش را مرور می‌کرد. رنگ فیروزه‌ای دیوارهای اتاق، نور سفید مهتابی، میز آهنی طوسی و آن تخت لعنتی کنار دیوار را فراموش کرد و چشم‌هایش را بست. باید خودش درون خودش پنجره می‌ساخت و درش را باز می‌کرد. باید همان‌جا داخل ذهنش سیگار آتش می‌زد و پشت‌سرهم کام می‌گرفت و با دودش ذهنش را نظم و نسق می‌داد.

برای تهیه کتاب من از گاوی که لگد می‌زد می‌ترسم و سایر آثار نویسنده، کلیک کنید.

کتب دیگر حامد اشتری
کتب دیگر انتشارات شهید کاظمی
کتب مرتبط
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید