من ماله کش نیستم

من ماله کش نیستم

نظر کاربران
امتیاز به کتاب
۱۰۰,۰۰۰ تومان
خشتی
۶۵
۲
1402
۹۷۸۶۲۲۲۸۵۱۹۷۲

معرفی:

کتاب من ماله کش نیستم! (حاشیه‌نوشتی بر سفر هشتمین رئیس جمهور به یزد، دی ماه ۱۴۰۱) نوشتهٔ احمد کریمی است و نشر شهید کاظمی آن را منتشر کرده استکتاب من ماله کش نیستم! حاشیه‌نوشتی بر سفر هشتمین رئیس جمهور به یزد، دی ماه ۱۴۰۱ است.

کتب دیگر سایرنویسندگان
کتب دیگر انتشارات شهید کاظمی
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید