جهادی بدون مرز

جهادی بدون مرز

نظر کاربران
امتیاز به کتاب
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۳۲۰
۱
1403
۹۷۸۶۲۲۵۴۵۸۰۰۰

معرفی:

خاطرات شفاهی مهدی عطایی از پشتیبابی محور مقاومت در سوریه، نوشته ایوب خورسندی است و در انتشارات راه یار به چاپ رسیده است.

کتب دیگر سایرنویسندگان
کتب دیگر انتشارات راه یار
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید