از تبار آسمان
نظر کاربران
امتیاز به کتاب
۵۰,۰۰۰ تومان
رقعی
۱۶۸
۱
1401
۹۷۸۶۲۲۲۸۵۱۶۵۱

زندگی‌نامۀ داستانی شهید مدافع سلامت دکتر سیدحسین‌رضا عزیزی زاویه
دکتر سیدحسین‌رضا عزیزی‌زاویه، پزشکی که اقتضائات دوران خدمت خود را به‌درستی می‌شناخت، در لبیک به رهبر فرزانۀ انقلاب، در صحنۀ عمل به تکلیف و خدمت حاضر می‌شود و نام خود را در لیست شهدای مدافع خط مقدم سلامت قرار می‌دهد. کتاب «از تبار آسمان»، به روایت زندگی این شهید عزیز می‌پردازد.
بخشی از کتاب از تبار آسمان
هواپیما ساعت 10 داخل فرودگاه شهید هاشمی نژاد زمین نشست و ما با عجله راهی حرم شدیم. من جلوتر از حسن قدم برمی داشتم. یک مرتبه قلبم تیر کشید و همان جا وسط صحن از حال رفتم. حالت تهوع شدیدی داشتم و چشمم سیاهی می رفت. سر چرخاندم. محمدحسن با کمی فاصله از من با تلفن حرف می زد که یک مرتبه دستش را روی سرش کوبید. فهمیدم تمام شد. سیدحسن رضاعزیزی به آرزویش رسید...

برای تهیه کتاب «از تبار آسمان» و سایر کتاب‌های نویسنده کلیک کنید.

کتب دیگر معصومه جواهری
کتب دیگر انتشارات شهید کاظمی
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید