زندگی فردی ناشناخته

زندگی فردی ناشناخته

نظر کاربران
امتیاز به کتاب
۷۷,۰۰۰ تومان
رقعی
۲۵۶
۱
1401
۹۷۸۶۲۲۲۸۵۰۹۶۸

گزارشی ناب و خواندنی از حوادث سال‌های اولیۀ تأسیس حوزۀ علمیۀ قم به روایت شیخ محمد حجتی بروجردی
شیخ محمد حجتی بروجردی نویسنده کتاب «زندگی فردی ناشناخته» از سال 1305 که برای تحصیل به قم آمده است خاطرات خود را به صورت تلگرافی و کوتاه در برگه‌های متعدد می‌نوشته است. این تکه کاغذ‌ها سال‌ها بعد شالوده اصلی کتاب «زندگی فردی ناشناخته»می‌شود. کتابی که قرار بوده بدون افشای هویت نویسنده‌اش به بازگویی تاریخ اجتماعی حوزه بپردازد؛ اما سرنوشت این کتاب طور دیگری رقم می‌خورد. نویسنده تعداد محدودی از کتاب را در اختیار برخی از دوستان صمیمی خود می‌گذارد و این آغاز افشای هویت او است.
شخصیت برون‌گرا و اجتماعی نویسنده و ارتباط نزدیکش با شیخ مرتضی حائری فرزند حاج‌شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه، باعث شده تا در جریان بسیاری از حوادث سال‌های اولیۀ تأسیس حوزه حضور فعال داشته باشد. از رهگذر همین حضور است که یادداشت‌های او دربردارندۀ نکات و اطلاعات مهمی پیرامون سال‌های نخستین تأسیس حوزه است. داستان علمای مهاجر به قم در اعتراض به نظام اجباری، درگیری رضاخان با آیت‌الله بافقی در حرم حضرت معصومه، کشف حجاب، جریان اتحاد لباس، حمله به مسجد گوهرشاد، خدمت سربازی طلاب، چگونگی برگزاری امتحانات از سوی حکومت وقت، وقایع پیش‌آمده پس از وفات حاج‌شیخ و زعامت حوزه در دورۀ مراجع ثلاث و حوادث پیش و پس از ریاست حوزه توسط آیت‌الله بروجردی ازجملۀ این موارد است.


گزیده متن کتاب «زندگی فردی ناشناخته»:
روز اول امتحان کتبی با آقای آمرتضی حائری جلوی طلاب در صف اول نزدیک حجره ای که هیئت ممتحنه در آن بودند، رو به قبله نشسته بودیم و منتظر طرح سوال و شروع امتحان. آقای ذوالمجدین و درخشان از حجره بیرون آمدند، اوراق سوالات دستشان بود. به آن ها سلام کردیم. گفتند: آقایان خیلی مغرورند که جلو نشسته اند. عرض کردیم رو به قبله نشسته ایم. خواند: «فاینما تولو فثم وجه الله». ما هم جواب دادیم: «فاینما تکونوا فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام». آقای درخشان به آقای ذوالمجدین گفت: این ها طلبه اند با آن ها بحث نکن.

برای تهیه کتاب زندگی فردی ناشناخته و سایر آثار نویسنده، کلیک کنید.

کتب دیگر محمدحسین فروغی
کتب دیگر انتشارات شهید کاظمی
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید