قصه ما مثل شد 9

قصه ما مثل شد 9

نظر کاربران
امتیاز به کتاب
ناموجود
وزیری
۱۲۰
۲
1401
۹۷۸۹۶۴۰۲۳۰۳۱۲

معرفی:

در کتاب قصه ما مثل شد 9 بیست و دو قصه از قصه مثل های فارسی برای نوجوانان به زبان ساده و روان بازسازی شده است.

کتب دیگر محمد میرکیانی
کتب دیگر انتشارات به نشر
کتب مرتبط
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید