تازه چه خبر؟

تازه چه خبر؟

نظر کاربران
امتیاز به کتاب
۴۰,۰۰۰ تومان
خشتی
۱۶
۱
1402
۹۷۸۹۶۴۰۲۲۳۷۷۲

معرفی:

کتاب «تازه چه خبر؟» از مجموعه یک داستان تخیلی با مفهوم قرآنی است که توسط خانم کلر ژوبرت نوشته شده و می‌خواهد به کودکان بیاموزد که به دیگران سوءظن نداشته باشند و همواره رفتار دیگران را به نیکی تفسیر کنند. در این داستان موش موشک و کلاغو دو دوست هستند که متوجه حضور یک فرد تازه به نام موش سفید در جنگل می‌شوند. آن‌ها می‌خواهند با موش سفید دوست شوند اما او به ایشان توجهی ندارد. کلاغو گمان می‌کند این رفتار موش سفید به خاطر بخل و غروری است در این موجود وجود دارد. اما بعدتر مشخص می‌شود مشکلی دارد که باعث می‌شود متوجه صدای اطراف خود نشود و در واقع حیوانی مهربان و دست و دلبازی است.

گزیده کتاب:

صبح روز بعد، موموشک مثل هر روز از کلاغو پرسید:«تازه چه خبر؟» و خودش جواب داد:«امروز می‌خواهم بفهمم چرا موش سفید جواب ما را نداده.» کلاغو گفت: «ولش کن چه کارش داری؟ بیا با هم بازی کنیم.» ولی موموشک به حرفش توجه نکرد و راه افتاد به لانه‌ی موش سفید که رسید در زد کسی در را باز نکرد موموشک از پنجره نگاه کرد. موش سفید یک عالم ذرت جمع کرده بود و کلوچه می‌پخت مو موشک با تعجب پرسید:«با این همه کلوچه می‌خواهد چه کار کند؟ کلاغو پوفی کرد و گفت:«پس فکر کردی چرا در را باز نکرده؟ همه را برای خودش می‌خواهد هم بی ادب است هم خسیس.»

کتب دیگر کلر ژوبرت
کتب دیگر انتشارات به نشر
کتب مرتبط
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید