بهترین ژنرال

بهترین ژنرال

نظر کاربران
امتیاز به کتاب
۸۰,۰۰۰ تومان
رقعی
۱۲۸
۱
1402
۹۷۸۹۶۴۲۰۲۹۳۳۴

معرفی:

هرانسانی همواره برای زندگی بهتر، نیازمند الگوست وکتاب بهترین ژنرال نمونه بارز الگو برای هر انسانی می باشد.الگوهایی که لحظه به لحظۀ زندگیشان، نشان دهندۀ مسیرخوشبختی و سعادت است.حاج قاسم سلیمانی نه تنها با زندگی عزّت مند و درس آموز خود الگوی همگان شد، بلکه با شهادت شرافت مندانۀ خود، تمام جهانیان راتحت تاثیرخودقرارداد.سردارسلیمانی انتخاب کرد که بارفتار وقلب مهربانش، سردار دل ها شود. یکی از اتفاق های که بعنوان الگو میتوان از آن درست گرفت داستانی است که درکتاب بهترین ژنرال به قلم محسن نعما نوشته شده است.

گزیده کتاب:
تکفیری‌ها، بارها توی سوریه تلاش کردند حاج قاسم را ترور کنند. آن‌ها تشنه به خونِ او بودند! یک‌بار تکفیری‌ها، در شهر حَلَب، حاج قاسم را شناسایی کردند و سویش تیراندازیِ شدیدی کردند. یک‌بار دیگر در نزدیک حلب، ماشینش را به رگبار بستند!یک‌بار در شهر حِماه، یک تکفیری که بمب به خودش وصل کرده بود، نزدیکِ حاج قاسم منفجر شد! یک‌بار در شهرِ «بوکمال»، تَک تیرانداز داعشی، حاج قاسم را هدف قرار داد امّا تیرش کمی به خطا رفت و گلوله به یک بلوک خورد؛ طوری که تیکّه‌های خُرد شدۀ بلوک، به سر و صورت حاج قاسم پاشید! حاج قاسم نه یک بار و دو بار و سه بار، بلکه صد بار تا مرز شهادت رفته بود. امّا در هر بار، خدا او را نجات داد. خدا نمی‌خواست قاسمش اینطور برود. او قاسم را لازم داشت برای روزهای سختی که پیشِ رویِ مردم سوریه و عراق بود.

کتب دیگر محسن نعماء
کتب دیگر انتشارات جمال
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید