تازه داماد
نظر کاربران
امتیاز به کتاب
۷۵,۰۰۰ تومان
رقعی
۲۸۵
۱
1400
۹۷۸۶۲۲۹۶۷۳۱۱۹

معرفی:

کتاب تازه داماد نوشتهٔ فرشته عسگری است. انتشارات سفیران طلائیه آفتاب این کتاب را روانهٔ بازار کرده است. این اثر حاوی زندگی‌نامهٔ تکاور شهید «مهدی جودکی» است. کتاب تازه داماد حاوی زندگی‌نامه‌ٔ شهید «مهدی جودکی» است؛ شهیدی از شهر اراک که درست چند روز مانده به عروسیش، در منطقهٔ سنگ‌های آذرین، به‌دست گروهک تروریستی پژاک از دنیا رفت. این زندگی‌نامه قالبی داستان‌مانند دارد و در چندین بخش نوشته شده است.

گزیده کتاب:

«چرا اسم تازه داماد ولی طرح چادر عروس.... عروس با رَختی سیاه روی زمین نشسته بود.همه ی مهمان ها بودند؛ اما به جای لبخند، با شیون آمده بودند.داماد، به تنهایی، بدون عروس راهی بزمی بهتر شده بود.عروس روی سرش خاک ریخته و غمی به اندازه همه دنیا در دلش بود.اشک می ریخت و خبری از دامادش؛ از همه ی جانش نبود.فاطمه به یاد آورد که مهدی همیشه موقع خواب چادر عقدش را روی سرش می انداخت ومی خوابید.الان هم مهدی خوابیده بود، خوابی ابدی.باید چادرش را می آورد.مهدی را در قبر گذاشتند و اَعمال را انجام دادند.فاطمه خیره به آسمان ، نگاهی دوباره بر پیکر عزیزترینش انداخت.با دیده حسرت به مهدی خیره شد. با تمام وجود آهی کشید و هزار هزار بار مُرد.چادر عقد را با اجازه ی عُلمای شهر روی مهدی انداخت.وقتی خاک می ریختند، فاطمه خیره به زیرِخاک خُفتن بهترینش نشسته بود.اشک‌ها آرام از دیدگانش می بارید.انگار دنیا باهم با فاصله از حرکت ایستاده و گوشه ای نشسته بود.گویی زمان نبود ، صدا نبود و او تنها زیر آب زمزمه می کرد:«به آرزویت رسیدی ؟؟»

کتب دیگر سایرنویسندگان
کتب دیگر انتشارات سایر ناشرین
ما رادر شبکه های اجتماعی دنبال کنید